پانل های اعلام حریق

از پانل های اعلام حریق جهت کنترل تجهیزات اعلام حریق نصب شده در محیط های تحت پوشش استفاده می شود و در حقیقت نقش مرکز و مغز اصلی تصمیم گیرنده فرآیند کنترل اعلام حریق را بر عهده دارند.

  • - پانل اعلام حریق آدرس پذیر:
  • - این نوع از پانل ها، جهت کنترل تجهیزات آدرس پذیری استفاده می شود که بصورت لوپ در کنار یکدیگر پیکره بندی شده و با توجه به پروتکلی منحصر به فرد با پانل ارتباط برقرار می نمایند. در سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر چنانچه تجهیزی نظیر یک آشکارساز یا شستی اعلام حریق، وضعیت آلارم یا بروز خطا را به پانل اعلام کند، پانل قادر خواهد بود تا محل دقیق حریق به همراه نام و توضیحاتی از این دست را از طریق صفحه نمایشگر خود به کاربر اعلام نماید.
  • - همچنین لازم به ذکر است که معمولا تعداد لوپ های این پانل ها بر اساس شرایط پروژه انتخاب می شوند.
  • - پانل کنترل کانونشنال
  • هر پانل کنترل مرکزی کانونشنال می‌تواند ۲،۴،۸ و یا زون های بیشتری را پشتیبانی نماید. در هر مدار این پانل تعدادی آشکارساز و شستی اعلام حریق قرار می گریند که با قرار گرفتن مقاومتی در انتهای زون، پانل از صحت برقراری مدار اطمینان حاصل می نماید. همچنین در این نوع از پانل ها تعدادی خروجی جهت اتصال مستقیم آژیرهای اعلام حریق یا خروجی هایی نظیر Door Magnet مورد استفاده قرار می گیرند.


  • - پانل کنترل ترکیبی (Hybrid Fire Alarm Control Panel):
  • این نوع از پانل های اعلام حریق، ترکیبی از پانل های اعلام حریق آدرس پذیر و کانونشنال می باشند. استفاده از این نوع پانل ها زمانی اهمیت پیدا می کند که باتوجه به موقعیت و کاربرد پروژه نیاز به استفاده از تجهیزات آدرس پذیر و کانونشنال در کنار یکدیگر می باشد. در اینگونه موارد از لحاظ هزینه، مهندسی و کاربری ساده تر، استفاده از یک پانل اعلام حریق ترکیبی، به جای استفاده از دو پانل جداگانه مقرون به صرفه تر خواهد بود.