سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر

سیستمهای اعلام حریق آدرس پذیر نسل جدید سیستمهای اعلام حریق کانونشنال می باشند. وجود آدرس اختصاصی در این سیستم ها موجب گردیده تا در صورت بروز خطا و یا اعلام حریق توسط هر یک از سنسورهای ورودی (دتکتورها و یا شاستی های اعلام حریق)، محل دقیق آن به سرعت قابل شناسایی باشد که در سیستم های کانونشنال به طور کلی میسر نمی باشد.
اجزای این سیستم عبارتند از:
  • - پانل کنترل
  • - آشکارساز دود
  • - آشکارساز حرارت
  • - آشکار ساز ترکیبی دود/حرارت
  • - آشکار ساز گاز منو اکسید کربن
  • - شستی های اعلام حریق
  • - تجهیزات هشدار دهنده مانند آژیر و چراغ خطر
  • - کنترلر صدای هشدار دهنده صوتي
  • - انواع ورودي و خروجي ها

کاربرد: مناسب جهت مناطق پر خطر (Hazardous Area) و پیکره بندی های مبتنی بر SIL2، ساختمان های اداری، ساختمان های مسکونی، کتابخانه ها، هتلها، مراکز درمانی و بیمارستانها و غیره