آشکارسازهای گاز

معمولاً در محیط های صنعتی با توجه به کاربرد های مختلف گازهای سمی و قابل اشتعال، به منظور جلوگیری از بروز حادثه برای پرسنل یا تجهیزات، از این سیستمها استفاده می گردد. لازم به ذکر است نوع گاز مورد فرآورش یا مصرفی، می تواند بر اساس کاربرد و نوع فعالیت صنایع متفاوت باشد؛ بنابرای طراحی سیستم آشکار ساز گاز، متناسب با ویژگی های محیط مورد نظر صورت می پذیرد.
اجزای این سیستم عبارتند از:
  • - پانلهای اعلام نشت گاز
  • - گاز سنج های ضد انفجار
  • - گاز سنج های ذاتاً ایمن (Intrinsically Safe Gas Detector)
  • - گاز سنج های پرتویی خطی (Open Path Gas Detector)
  • - نشت یابهای اولتراسونیک (Ultra Sonic Leak Detection)

کاربرد: مناسب جهت مناطق پر خطر (Hazardous Area) و پیکره بندی های مبتنی بر SIL2، انبارهای مواد شیمیایی، مخازن نگهداری نفت و یا مواد سوختنی دیگر، اتاقک های اسپری رنگ، مراکز فرآورش نفت و گاز، توربو کمپروسورها، ژنراتورها، تلمبه خانه های خطوط نفت