آموزش اطفاء حریق

از آنجائیکه در معرفی سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک به برخی از مفاهیم و اصطلاحات اشاره خواهد شد لذا در ابتدا به مرور این مفاهیم می پردازیم:

مقایسه بین کلاس های حریق در استانداردهای مختلف


استانداردهای آسیا/استرالیا استانداردهای اروپا استانداردهای آمریکا منابع تولید حریق
کلاس A کلاس A کلاس A چوب، کاغذ، پارچه، برخی از پلاستیک ها
کلاس B کلاس B کلاس B مایعات قابل اشتعال
کلاس C کلاس C کلاس B گازهای قابل اشتعال
کلاس D کلاس D کلاس D فلزات قابل اشتعال
کلاس E - کلاس C دستگاه ها و تجهیزات برقی
کلاس F کلاس F کلاس K روغن ها و چربی های خوراکی

عوامل لازم جهت اطفاء حریق

جهت اطفاء حریق حداقل یکی از عوامل زیر می بایستی صورت پذیرد:
 • 1- قطع گرما یا خنک سازی. آب یکی از عمومی ترین عوامل جهت خنک سازی حریق می باشد.
 • 2- قطع ماده سوختنی. قطع و جداسازی ماده سوختنی از محل حریق می تواند بسرعت باعث خاموش شدن حریق گردد.
 • 3- به حداقل رساندن اکسیژن به میزانی که اکسیژن کافی جهت ادامه حریق وجود نداشته باشد. سیستم های اطفاء حریق مانند CO2 و Inert Gas باعث به حداقل رساندن اکسیژن جهت ادامه حریق می باشند.
 • 4- مانع در ایجاد واکنش زنجیره ای سوخت. سیستم های اطفاء حریق مدرن مانند آیروسل با ایجاد اختلال در واکنش های زنجیره ای سوخت، باعث اطفاء حریق می گردند.

برخی سیستم های اطفاء حریق از دو یا چند عامل فوق جهت اطفاء استفاده می کنند. بعنوان مثال هالوکربن ها، علاوه بر خنک سازی و قطع گرما از محیط تحت پوشش، باعث اختلال در واکنش های زنجیره ای سوخت نیز می شوند.

خاموش کننده های تمیز (Clean Agent): خاموش کننده ای که فرار بوده و پس از اطفاء حریق اثری از خود بجا نگذاشته و همچنین هادی الکتریسیته نیز نباشند.

خاموش کننده های هالوکربن (Halocarbon Agent): خاموش کننده ای که اجزاء اصلی تشکیل دهنده آن هالوژن ها مانند فلور، کلر، برم یا ید بهمراه کربن می باشد. درحقیقت هالوژن ها جایگزین تعدادی از اتم های هیدروژن در هیدروکربن ها شده اند.

خاموش کننده های بی اثر (Inert Gases): خاموش کننده ای که اجزاء اصلی تشکیل دهنده آن هلیوم، نئون، آرگون یا نیتروژن بوده و جزء فرعی آن می تواند دی اکسید کربن باشد.

گازهای گلخانه ای (Green House Gas): هر گازی که در اتمسفر زمین، پرتوهای مادون قرمز را جذب کند، گاز گلخانه ای نامیده می شود. این گازها باعث افزایش دمای زمین می شوند.

لایه ازن (Ozone Layer): ازن از سه اتم اکسیژن تشکیل شده است. در اتمسفر زمین، تاثیر امواج ماوراء بنفش خورشید بر اکسیژن، باعث بوجود آمدن لایه ازن می شود. گازهای گلخانه ای براثر آزادسازی کلر یا برم باعث تقلیل لایه ازن و درنتیجه افزایش تشعشع امواج ماوراء بنفش خورشید به سطح زمین و گرم شدن زمین و تغییر در آب و هوا می شوند.

پتانسل تقلیل لایه ازن (Ozone Depleting Potential): عددی است که به تقلیل لایه ازن توسط یک ماده اشاره می نماید. درحقیقت این پارامتر نسبت تقلیل لایه ازن توسط جرم مشخصی از یک ترکیب شیمیائی به همان مقدار جرم توسط CFC-11 (Trichlorofluoromethane, CFCL3) می باشد.

پتانسیل گرمایش زمین (Global Warming Potential): عددی است که به مقدار گرمایش زمین توسط یک گاز اشاره می کند. برخی از گازها با جذب امواج مادون قرمز باعث نگاه داشتن گرما تا مدت زمان خاصی در جو زمین می شوند. درحقیقت این پارامتر نسبت گرمایش مقدار مشخصی از یک گاز به گرمایش همان مقدار دی اکسید کربن می باشد. معمولاً این پارامتر در زمان های 20، 100 و 500 سال معرفی می شود. بعنوان مثال GWP برای گاز متان در بازه 20 سال عدد 72 می باشد. این بدین معنی است که اگریک مقدار مشخص از متان و دی اکسید کربن در هوا منتشر شوند، گاز متان طی 20 سال 72 مرتبه بیشتر از گاز دی اکسید کربن گرما را در محیط نگاه خواهد داشت.

مدت حضور در اتمسفر (Atmospheric Lifetime): مطابق تعریف آژانس محافظت از محیط زیست آمریکا، این پارامتر مدت زمانی است که طول می کشد که یک ترکیب شیمیائی به عناصر اولیه و پایه ای خود بر می گردد.

انواع سیستم ها ی اطفاء حریق اتوماتیک

بطور کلی سیستم ها ی اطفاء حریق اتوماتیک را می توان به پنج دسته زیر تقسیم کرد:
 • - سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی
 • - سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی
 • - سیستم اطفاء حریق اتوماتیک پودری (آیروسل)
 • - سیستم اطفاء حریق اتوماتیک فوم
 • - سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مه یا پودر آب (Water Mist)
 • - سیستم اطفاء حریق اتوماتیک Vortex

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی:

از این سیستم در اطفاء حریق کلاس A و جهت خنک سازی گروه های B و C استفاده می شود. قسمتهای اصلی این سیستم عبارتند از:
 • - مخزن یا استخر نگهداری آب
 • - پمپ های آتش نشانی
 • - شیرهای کنترلی مانند Deluge Valve، Wet Valve، Dry Valveو غیره
 • - اسپرینکلر یا اسپری آب
این سیستم بصورت تر (Wet)، خشک (Dry) و یا ترکیبی می باشد. در سیستم تر آب با فشار مشخص در تمامی لوله ها و تا سر اسپرینکلرها وجود دارد. بر اثر افزایش دما مایع اسپرینکلر منبسط شده و باعث شکستن شیشه و در نتیجه خروج آب می شود. از مزایای این نوع می توان به سرعت بالا و قابلیت اطمینان زیاد آن اشاره کرد ولیکن معایب آن عبارتند از امكان يخ زدگي، خروج آب به علت شكستن نا خواسته اسپرینکلر، خوردگي لوله ها ، امكان گرفتگي مجاري به علت وجود مواد معلق در آب.

در سیستم خشک، بعد از آشکار سازی حریق توسط آشکارسازها، دستور فعال سازی به Dry Valve و یا Deluge Valve ارسال می شود و سپس آب در لوله ها جریان یافته و توسط اسپری آب، برروی حریق تخلیه می شود. سرعت پائین تر آن نسبت به سیستم تر از معایب این سیستم بوده ولیکن معایب سیستم تر را مرتفع نموده است.

کاربردها: برخی از کاربردهای آن عبارتند از ساختمان های اداری-مسکونی-تجاری، هتل ها، موزه ها، پارکینگ ها، ترانس های برق، تانک ها و مخازن نگهداری سوخت و مواد شیمیایی، کشتی ها، بنادر، انبارها

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی:

سيستم هاى اطفاء گازى نقش مهمى در مفهوم اطفاء حريق دارند؛ به ويژه در مواردى كه ساير اطفاء كننده ها (به عنوان مثال سيستم هاى آبى) قادر به اين كار نيستند. در سا لهاى اخير و پس از ممنوعيت هالون از سال 1994، تلاش هاى بسيارى جهت معرفى و به كارگيرى گازهاى ديگر صورت گرفته است. سازمانهایISO و NFPA سيزده نوع گاز از انواع ساكن مانند آرگون و نيتروژن و مخلوط آنها و همچنين هيدروكربن هاى هالوژنه چون NOVEC 1230 و يا FM200را معرفى نموده اند.

درصد غلظت گاز مورد نياز جهت اطفاء حريق يا از طريق آزمايش هاى عملى و يا در شرايط آزمايشگاهى (به عنوان مثال آزمون كاپ برنر) بدست مى آيد.
بسيارى از هيدروكربن هاي هالوژنه بكار رفته چون FM200 و يا NOVEC 1230در شرايط جوى در حالت گاز هستند و وقتى كه تحت فشار در سيلندرهاى گاز نگهدارى شوند رفتارى شبيه دى اكسيدكربن نشان مى دهند (دو فازی)؛ هر چند در فشار پايين تر به مايعى تبديل مى شوند كه در آن فشار قادر به تخليه از ناز لها نيستند و به اين دليل است كه از گازى چون نيتروژن جهت بالا بردن فشار و تخليه آنها استفاده مى شود. لذا فضاى كمترى براى نگهدارى گاز مورد نياز خواهد بود.

پيشرفت هاي فن آورى از يك سو و امکان نگهدارى گازها در فشارهاى بالاتر (از 150/160 اتمسفر تا 200/300 اتمسفر) كمك بسيارى در كاهش فضاى مورد نياز به منظور ذخيره و نگهدارى اين نوع گازها نموده است. از آنجا كه شبكه لوله كشى سيستم هاى اطفاء حريق با گازهاى ساكن براى فشار 60 اتمسفر طراحي مى گردند، مى بايست فشار گاز را توسط ديافراگم هاى مخصوص كاهش داد. همچنين به جهت حفظ محدوديت فشار و ثابت نگه داشتن فشار كارى، شيرهاى مخصوص براى سيلندرها طراحى و ساخته شد ه اند و بسيارى از آنها داراى تاييديه هاى بين المللى نيز هستند. اين شيرها فشار گاز را كنترل نموده و آنرا در طول زمان تخليه ثابت نگه مى دارند.

هنگام محاسبه و طراحى سيستم هاى با گازهاى هيدروكربني (چون FM200 يا NOVEC) مى بايست نكات مهمى مد نظر قرار گيرد؛ از جمله اينكه برخلاف گازهاى ساكن زمان تخليه نبايد از ده ثانيه بيشتر شود تا از توليد راديكا لها جلوگيرى شود. در صورت واكنش، هيدروژن فلورايد (HF) به عنوان محصول تجزيه، توليد شده كه به نوبه خود در مجاورت آب و يا رطوبت محيط، ماده بسيار خطرناك و خورنده اسيد هيدروفلوريك را كه باعث تخريب محيط خواهد شد، توليد مى كند.
از مزاياى ديگر هيدروكربن هاى هالوژنه در مقايسه با گازهاي ساكن، باقي ماندن غلظت مناسب از اكسيژن در هوا و در نتيجه كاهش خطرات كمبود اكسيژن و در نتيجه كاهش خطرات جانى است. موضوع مهم ديگر، كاهش اندازه دريچه هاي اطمينان در مقايسه با سيستم هاي با گاز ساكن است. زيرا ميزان گاز تخليه شده در مقايسه با سيستم هاي اطفاء حريق با گاز ساكن بسيار كمتر است.
بطور کلی هر سیستم اطفاء حریق گازی از قسمتهای زیر تشکیل شده است:
 • - سیلندرهای نگهداری گاز همراه با شیر های محرک
 • - سیلندرهای پایلوت
 • - Manifold ، شلنگ های تخلیه گاز، شلنگ های محرک سیلندرها
 • - شیرهای برقی و Pressure Switch
 • - نازل های تخلیه گاز

سیستم های مختلف اطفاء حریق جایگزین هالون:

نامگذاری استانداردهای
ISO 6183 ISO 14520-1 NFPA 2001
فرمول شیمیایی مدت حضور در اتمسفر (سال) پتانسیل گرمایش زمین
(GWP 100-Year)
پتانسیل تقلیل لایه ازن
(ODP)
شرکت تو لید کننده نام تجاری
IG-01 Ar2   0 0 Minimax Argotec
IG-541 N2 (52%), Ar2 (40%), CO2 (8%)   0 0 Ansul Inergen
IG-100 N2   0 0 Koatsu NN100
IG-55 50%N2, 50% Ar2   0 0 Ginge-Kerr Fike Corp. Argonite Proinert
HFC-227ea CF3CHFCF3 34.2 3220 0 Great Lakes FM-200
FK-5-1-2 CF3CF2C(O)CF(CF3)2 5 Days 1 0 3M Ansul NOVEC 1230 Sapphire
HFC-23 CHF3 270 14800 DuPont FE-13
HCFC (Blend A) CHCL2CF3 (HCFC-123, 4.75%), CHCLF2 (HCFC-22, 82%), CHCLFCF3 (HCFC-124, 9.5%), C10H16 (3.75%)       Safety Hi-Tech NAF S-III
HCFC-124 CHCLFCF3 6.1 620 0.022   FE-241
HFC-125 CF3CHF2 29 3500 0 DuPont FE-25
HFC-236fa C3H2F6 240 9810 0 DuPont FE-36
HFC (Blend B) CH2FCF3CHF2 (86%), CF3CHF2 (9%), CO2 (5%)         Halotron II
FIC-1311 CF3I 2 Days 1 0   Triodide

مقایسه برخی از سیستم های اطفاء حریق گازی از لحاظ کاهش اکسیژن:


کاربرد سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی: معمولاً از این نوع سیستم جهت اطفاء حریق کلاس های A، B و E استفاده می شود. برخی از کاربردهای آن عبارتند از تابلو های برق، تابلو های کنترل، تابلو های مخابراتی، سرورهای کامپیوتری، موتورهای برق، اتاق های UPS، اتاق های کنترل، اتاق های Marshaling

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک پودری (آیروسل)

هر سیلندر آیروسل از ذرات بسیار ریز ترکیبات پتاسیم تشکیل می شود و بصورت حرارتی یا الکتریکی تحریک می شود. پس از تحریک، این ذرات از سیلندر خارج شده و با مخلوطی از گازها (اغلب CO2، N2 یا بخار آب) تشکیل ماده اطفاء کننده را می دهند. ترکیبات پتاسیم جهت یونیزاسیون نیاز به کمترین انرژی را داشته و این انرژی از خود حریق جذب می گردد. سپس یون های پتاسیم با یون های بوجود آمده از حریق (O, H, OH) ترکیب شده و بدون کاهش اکسیژن، واکنش های زنجیره ای حریق متوقف می گردد.

کاربرد: این سیستم تا به امروز تنها سيستم موجود در دنيا مي باشد كه مي تواند در 5 كلاس حريق A، B، C، E و F مورد استفاده قرار گیرد. برخی از کاربردهای آن عبارتند از تابلو های برق، تابلو های کنترل، تابلو های مخابراتی، سرورهای کامپیوتری، موتورهای برق، اتاق های UPS، اتاق های کنترل، اتاق های Marshaling، انبارهای مواد شیمیایی، دیزل ژنراتورها، پمپ ها

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک فوم

این سیستم موثرترین روش جهت اطفاء حریق کلاس B (سوخت های مایع) است. همچنین در کلاس A نیز قابل استفاده می باشد. قسمتهای اصلی این سیستم عبارتند از:
 • - مخزن نگهداری فوم (Bladder Tank)
 • - دستگاه ترکیب کننده آب و فوم (Proportioner)
 • - نازل
کاربرد: انبارهای مواد شیمیایی، مخازن مواد نفتی و شیمیایی، آشیانه های هواپیما و هلیکوپتر، تاسیسات نفتی

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مه یا پودر آب (Water Mist)

اساس کار سيستم Water Mist همانگونه که از نامش برمي¬آيد بر اساس توليد غبار آب (مانند مه) مي¬باشد که به صورت توليد ذرات ريز آب در محيط تحت حفاظت عمل مي¬کند. قطر اين ذرات بين 300 تا 1000 ميکرون مي¬باشد و باعث می شود هدایت الکتریکی آب ازبین برود. در واقع این سیستم همانند سیستم اطفاء آبی، خاصیت خنک کنندگی و همانند سیستم اطفاء حریق گازی، مانع از رسيدن اکسيژن به حريق مي شود.
قسمتهای اصلی این سیستم عبارتند از:
 • - سیلندرهای آب همراه با شیر های محرک
 • - سیلندرهای پرفشار گاز (نیتروژن یا هوا) همراه با شیر های محرک
 • - Manifold ، شلنگ های تخلیه گاز، شلنگ های محرک سیلندرها
 • - شیرهای برقی و Pressure Switch
 • - نازل
درصورتی که مساحت تحت حفاظت زیاد باشد، بجای سیلندرهای آب و گاز از مخزن، پمپ و تجهیزات وابسته استفاده می شود.
کاربرد: توربین ها ، پمپ ها، تاسیسات نفتی، کانال های کابل، موتورخانه ها

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک Vortex

سیستم اطفاء حریق ورتکس (Vortex) یک سیستم هایبریدی آب به همراه نیتروژن است. جدول زیر مقایسه ای بین سیستم های اطفاء حریق آبی را نشان می دهد:
سیستم فلو آب به ازاء هر نازل (LPM) سایز هر قطره آب (µm) فشار کاری (PSIG) سرعت عملکرد
Vortex 7/3 10 25 زیاد
پودر آب با فشار متوسط 140 400- 1000 350 زیاد
پودر آب با فشار زیاد 30 50- 100 1500- 2500 کم
اسپرینکلر بیش از 95 بیش از 1000 بیش از 20 متوسط
کاربرد: توربین ها ، پمپ ها، تاسیسات نفتی، کانال های کابل، موتورخانه ها

مقایسه نحوه عملکرد سیستم های مختلف اطفاء حریق

نحوه عملکرد نوع سیستم اطفاء حریق
آیروسل آب مه یا پودر آب گازهای بی اثر هالوکربن ها CO2 فوم
خنک سازی P P
کاهش اکسیژن S P P P S
اختلال در زنجیره سوخت P P S

عامل اولیه: P           عامل ثانویه: S