آموزش سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر

به طور کلی سیستمهای اعلام حریق آدرس پذیر دارای تجهیزاتی به شرح زیر می باشند:
 • - آشکار ساز دود
 • - آشکار ساز حرارت
 • - آشکار ساز ترکیبی دود/حرارت
 • - آشکار ساز گاز منو اکسید کربن
 • - شاستي اعلام حريق
 • - هشدار دهنده صوتي و نوري
 • - کنترلر صدای هشدار دهنده صوتي
 • - انواع ورودي و خروجي ها
طراحی این سیستمها، همچون سیستمهای اعلام حریق کانونشنال بر اساس تاییدیه های BS 5839 و NFPA صورت می پذیرد. تفاوتهای اصلی این سیستم با سیستم اعلام حریق کانونشنال از مفهوم واژه آدرس پذیر ناشی می گردد، چرا که در هر سیستمی وجود آدرس اختصاصی موجب دسترسی اختصاصی به اطلاعات آن آدرس می گردد که این امر خود در بستر یک شبکه مفهوم پیدا می کند
وجود آدرس اختصاصی در این سیستم موجب گردیده تا در صورت بروز خطا و یا اعلام حریق توسط هر یک از سنسورهای ورودی (دتکتورها و یا شاستی های اعلام حریق)، محل دقیق آن به سرعت قابل شناسایی باشد که در سیستم های کانونشنال به طور کلی میسر نبود. همچنین با توجه به وجود سیگنالهای دیجیتال بین دتکتورها و پانل، امکان تنظیم مد کارکرد دتکتور (در دتکتورهای حرارتی و دودی حرارتی) و امکان دسترسی به اطلاعات دقیق مورد اندازه گیری از قبیل دود و حرارت، برای کاربران میسر می باشد.
در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر، شبکه ای که تجهیزات این سیستم را در بر می گیرد، لوپ نامیده می شود. حداکثر تعداد تجهیزات قابل نصب در هر لوپ در حالت کلی به شرکت سازنده تجهیزات وابسته می باشد ولی به طور معمول تعداد این تجهیزات 128 عدد می باشد. در ادامه شرح وظایف و مشخصات کلی هریک از اجزای این سیستم به اختصار شرح داده خواهد شد:

آشکار ساز دود

 • - در سیستمهای اعلام حریق آدرس پذیر این آشکار ساز نقش اندازه گیری میزان غلظت موجود در هوا را برعهده دارد. همچنین با توجه به خواص ذکر شده از این سیستمها، این دتکتور قادر است تا میزان دقیق غلظت دود را علاوه بر گزارش حریق یا خطا به پانل اعلام حریق منتقل نماید. در ادامه برخی از ویژگی های این آشکار ساز به استحضار می رسد:
 • - مجهز به سنسور های IR یا یونیزاسیون
 • - قابلیت تنظیم میزان حساسیت دود
 • - طول عمر بالا
 • - کاهش هشدارهای کاذب
 • - مجهز به LED نمایشگر با قابلیت نمایش 360 درجه ای جهت نمایش وضعیت آشکارساز
 • - دارای تاییدیه های LPCB، VdS و SIL

آشکار ساز حرارت

 • - در سیستمهای اعلام حریق آدرس پذیر این آشکار ساز نقش اندازه گیری میزان دمای هوا را برعهده دارد. همچنین با توجه به خواص ذکر شده از این سیستمها، این دتکتور قادر است تا میزان دقیق دما را علاوه بر گزارش حریق یا خطا به پانل اعلام حریق منتقل نماید. همچنین یکی دیگر از مشخصات این آشکار ساز قابلیت انتخاب مد کاری آشکار ساز توسط پانل اعلام حریق می باشد. در ادامه برخی از ویژگی های این آشکار ساز به استحضار می رسد:
 • - قابلیت تنطیم دمای آلارم
 • - قابلیت تنظیم میزان حساسیت دما
 • - طول عمر بالا
 • - کاهش هشدارهای کاذب
 • - مجهز به LED نمایشگر با قابلیت نمایش 360 درجه ای جهت نمایش وضعیت آلارم
 • - دارای تاییدیه های LPCB، VdS و SIL

آشکار ساز ترکیبی دود/ حرارت

 • - - در سیستمهای اعلام حریق آدرس پذیر این آشکار ساز نقش اندازه گیری توامان میزان غلظت دود و دمای هوا را برعهده دارد. همچنین با توجه به خواص ذکر شده از این سیستمها، این دتکتور قادر است تا میزان دقیق غلظت دود و دمای محیط را علاوه بر گزارش حریق یا خطا به پانل اعلام حریق منتقل نماید. همچنین یکی دیگر از مشخصات این آشکار ساز قابلیت انتخاب میزان حساسیت به هریک از عوامل دود یا دما توسط پانل اعلام حریق می باشد. در ادامه برخی از ویژگی های این آشکار ساز به استحضار می رسد:
 • - قابل استفاده به عنوان آشکار ساز دود و یا حرارت به صورت جداگانه
 • - قابلیت تنظیم میزان حساسیت دود یا حرارت
 • - قابلیت تنطیم دمای آلارم
 • - طول عمر بالا
 • - کاهش هشدارهای کاذب
 • - مجهز به LED نمایشگر با قابلیت نمایش 360 درجه ای جهت نمایش وضعیت آلارم
 • - دارای تاییدیه های LPCB، VdS و SIL

آشکار ساز گاز منو اکسید کربن

 • - در سیستمهای اعلام حریق آدرس پذیر این آشکار ساز نقش اندازه گیری میزان منو اکسید کربن در هوا را برعهده دارد. همچنین با توجه به خواص ذکر شده از این سیستمها، این دتکتور قادر است تا میزان دقیق این گاز را علاوه بر گزارش حریق یا خطا به پانل اعلام حریق منتقل نماید. آشکار نمودن نشت این گاز از آن جهت مورد توجه قرار دارد که، نشت این گاز حتی بدون بروز حریق ممکن می باشد و بسیار سمی و کشنده است. در ادامه برخی از ویژگی های این آشکار ساز به استحضار می رسد:
 • - طراحی ویژه جهت جلوگیری از گاز گرفتگی
 • - طول عمر بالا
 • - مجهز به LED نمایشگر با قابلیت نمایش 360 درجه ای جهت نمایش وضعیت آلارم
 • - دارای تاییدیه های LPCB، VdS و SIL

شاستي اعلام حريق

 • - از این واحد به منظور اعلام حریق توسط افراد به صورت دستی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • - مجهز به پردازنده به منظور ارتباط با واحد کنترل
 • - مجهز به LED نمایشگر جهت نمایش وضعیت آلارم
 • - دارای تاییدیه های LPCB، VdS و SIL

هشدار دهنده صوتي و نوري

 • - این واحد وظیفه اعلام وضعیت هشدار را به افراد عهده دار می باشد. لازم به ذکر است که هشدار دهنده مورد بحث در این قسمت از اجزای سیستم اعلام حریق آدرس پذیر بوده و لذا دارای آدرش مخصوص در لوپ می باشد و جریان مصرفی خود را نیز از طریق لوپ تامین می نماید واحتیاجی به منبع تغذیه جداگانه ندارد .
 • - مجهز به پردازنده به منظور ارتباط با واحد کنترل
 • - جریان مصرفی بسیار کم
 • - قدرت صدای خروجی 120 دسی بل
 • - مجهز به فلاشر LED
 • - دارای تاییدیه های LPCB، VdS و SIL

کنترلر صدای هشدار دهنده صوتي

 • - این واحد جهت اتصال هشدار دهنده صوتی معمولی (غیر آدرس پذیر) به سیستم آدرس پذیر مورد استفاده قرار می گیرد و می توان به کمک این کنترل کننده حجم صدای خروجی هشدار دهنده را تنظیم نمود.
 • - مجهز به پردازنده به منظور ارتباط با واحد کنترل
 • - قابلیت تنظیم صدای آژیر های متصل به خروجی
 • - دارای تاییدیه های LPCB، VdS و SIL

انواع ورودي و خروجي ها

 • - این تجهیزات جهت افزایش تعداد ورودی ها و خروجی های سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. از این ورودی ها و خروجی ها می توان جهت اتصال تجهیزات غیر آدرس پذیر به سیستم آدرس پذیر استفاده نمود.
 • - قابلیت اتصال به تجهیزات سیستم اعلام حریق کانونشنال
 • - قابلیت فعال سازی هشدار دهنده های صوتی و نوری
 • - دارای تاییدیه های LPCB، VdS و SIL

کاربرد: ساختمان های اداری-مسکونی- تجاری- هتل ها- کتابخانه