آشکارسازهای شعله

این نوع از آشکارسازها جهت تشخیص شعله آتش و باتوجه به نوع اشعه ساطع شده از آن مورد استفاده قرار می گیرند که ممکن است این اشعه ها قابل رویت یا غیر قابل رویت توسط چشم انسان باشد. انواع این آشکارسازها عبارتند از:

  • UV Flame Detectors -
  • IR Flame Detectors -
  • UV/IR Flame Detectors -
  • UV/IR2 Flame detectors -
  • IR3 Flame Detectors -
  • IR2 Flame Detectors -
  • Visual Flame Detectors -
کاربرد ها:
- مناسب جهت مناطق پر خطر (Hazardous Area) و پیکره بندی های مبتنی بر SIL2، سکوهای بارگیری و تخلیه مواد نفتی، انبارهای مواد شیمیایی، انواع Work Shop ها، مخازن نگهداری نفت و یا مواد سوختنی دیگر، اتاقک های اسپری رنگ، گرمکن و خشک کن های صنعتی، توربو کمپروسورها، ژنراتورها، تلمبه خانه های خطوط نفت