بخش فنی و مهندسی واجرایی
در سالهای اخیر با توجه به تحریم های اقتصادی، متاسفانه صنایع مختلف در راه اندازی و تعمیر و نگهداری سیستم های موجود دچار مشکل شده اند. بر این اساس شرکت فن آوران تجهیزات آپادانا آماده است با تکیه بر دانش فنی و تجارب اجرایی خود، راه اندازی، تعمیر و نگهداری سیستم های F&G موجود را بر عهده گیرد. همچنین در این بخش مشاوره و راهکارهای خاص ارائه می گردد.

در ادامه برخی از فعالیتهای این شرکت در بخش خدمات فنی و اجرایی سیستم های اعلام و اطفاء حریق و آشکارسازی گاز معرفی می شود:
  • • مشاوره درخصوص نوسازی و بروز رسانی این سیستم ها
  • • مشاوره درخصوص تجهیز پروژه های صنعتی جدید به سیستم های فوق
  • • ارزیابی، بررسی و ارائه پیشنهاد جهت استفاده در کاربردهای خاص (سکوهای دریایی، دکل های حفاری، کشتی های نفتکش، نیروگاه های اتمی)
  • • طراحی پایه و تفصیلی
  • • نصب و راه اندازی و اجرای سیستم های فوق
  • • تعمیر و نگهداری
  • • طراحی سیستم های هشدار دهنده ایمنی و امنیتی بر اساس ساختارهای مختلف مخابراتی و با توجه به شرایط خاص از جمله فاصله محل های مورد نیاز