بخش آموزش (برگزاری دوره های آموزشی سیستم ها و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق و آشکار سازی گاز)
اهمیت بالای مسائل مرتبط با ایمنی از یک سو و نیز عدم وجود منابع و دوره های آموزشی مناسب از سویی دیگر، این شرکت را بر آن داشت تا با فراهم نمودن محیطی مناسب و بهره گیری از اساتید مجرب، شرایط لازم را جهت بالا بردن سطح علمی کارشناسان و مدیران صنایع و مشاغل پر خطر فراهم آورد.

سرفصل دوره های آموزشی

دوره عمومی آشنایی با سیستم های اعلام و تشخیص گاز (32 ساعت)

 • • مثلث آتش و دسته بندی سوختها
 • • استانداردها
 • • تاییدیه ها
 • • انواع کابلها
 • • شبکه شدن پانلها
 • • انواع دتکتورها
 • • انواع دتکتور دودی
 • • انواع دتکتور حرارتی
 • • انواع دتکتور شعله
 • • انواع دتکتور گازی
 • • انواع سیستمهای اعلام حریق
 • • اجزاء سیستمهای اعلام حریق
 • • انواع کنترل پانل
 • • انواع پروتکلها
 • •طراحی سیستم
 • •ایستگاه اپراتوری
 • • کاربرد دتکتورها
 • • استفاده از تجهیزات الکتریکی در محیط های خطر
 • • انواع ورودی/خروجی
 • • انواع شستی

دوره سیستم های اعلام حریق مبتنی بر PLC (تئوری و کارگاهی، 32 ساعت)

 • • آشنایی با PLC و قطعات آن
 • • برنامه نویسی و نرم افزارها
 • • کاربرد سیستم های مبتنی بر PLC
 • • انواع دتکتورها
 • • طراحی و اجرای یک سیستم واقعی با استفاده از تجهیزات موجود
 • • انواع پروتکلها
 • • انواع PLC های موجود در بازار
 • • چگونگی اتصال به سیستم های دیگر
 • • آشنایی با مفهوم SIL
 • • چگونگی اتصال دتکتورها به PLC

دوره سیستم های تشخیص گاز (تئوری و آگاهی، 24 ساعت)

 • • انواع گازها
 • • خواص گازهای قابل اشتعال
 • • خواص گازهای سمی
 • • تکنولوژی های تشخیص گاز
 • • انواع دتکتورهای گاز
 • • انواع کنترل پانل های گاز
 • • کاربرد دتکتورهای گاز
 • • محیط های خطر و نحوه کلاسه بندی آنها
 • • واژگان گازی
 • • کالیبراسیون
 • • طراحی و جانمایی دتکتورهای گاز
 • • نصب و راه اندازی دتکتورهای گاز
 • • چگونگی انتخاب و سفارش دتکتورهای گاز
 • • برنامه ریزی پانل های تشخیص گاز

دوره طراحی سیستم های اعلام حریق و تشخیص گاز (24 ساعت)

 • •استفاده از تجهیزات الکتریکی در محیط های خطر
 • • استانداردهای موجود در طراحی
 • • فرآیند طراحی
 • • توپولوژی سیستم
 • • جانمایی دتکتور دودی
 • • جانمایی دتکتور حرارتی
 • • جانمایی دتکتور شعله
 • • جانمایی دتکتورهای گاز
 • •آشنایی با "Detection Zone" "Operation Zone" and "Alarm Zone"
 • • جانمایی شستی
 • • جانمایی تجهیزات آلارم
 • • کاربرد انواع دتکتورها
 • • نحوه محاسبه منابع تغذیه و باتری پشتیبان
 • • طراحی کابل
 • • نرم افزارها و برنامه ریزی سیستم
 • • مدارک طراحی
 • • بررسی چند طراحی نمونه